Adatkezelési tájékoztató és nyilatkozat

Sziky Péter. (a továbbiakban: Adatkezelő), mint a szikyfoto.hu (a továbbiakban: Weboldal)  üzemeltetője ezúton teszem közzé a weboldal és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások keretében végzett adatkezelésre vonatkozó szabályokat, adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A Weboldal használatának megkezdésével a Weboldalra látogató felhasználók (a továbbiakban: Felhasználó) elfogadják jelen tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért a Weboldal használata előtt figyelmesen elolvasandó!
Az oldal böngészésével és a megrendelés leadásával Felhasználó elfogadja a vásárlási feltételeimet és az adatkezelési elveket.

Amennyiben látogatóként böngészed és használod az oldalamat, adataidat bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelem. Az adatokat Weboldal a működés ideje alatt tárolja. Amennyiben hamarabb szeretnéd, hogy töröljem a megadott adataidat (mely akár szolgáltatás- vagy termékek megrendelése céljából adod meg), kérlek ezt írásban jelezd felém a peter@szikyfoto.hu emailre küldött levélben.

A szolgáltatás, vagy termék megrendeléséhez regisztráció nem szükséges. Adataidat honlapom kizárólag a szolgáltatás vagy termék megrendelésének teljesítése céljából kezelem. Fotókat Weboldalon, illetve közösségi oldalaimon kizárólag levélben történő egyeztetés, megkötött megállapodás vagy szerződéskötést követően publikálok.  Az adatokat és a fotókat harmadik félnek nem adom ki.

Weboldal adatait kizárólag Adatkezelő kezeli.  Az adatok megadása önkéntes alapon, Felhasználó hozzájárulásával történik. Az adatok megadásának célja a szolgáltatásra, termékekre, oktatásra vonatkozó árajánlat kiadása, annak megrendelése, illetve teljesítése. Adatkezelő a megadott adatokat a 2001. évi CVIII. törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partner megismerheti a küldemény kézbesítéséhez.

Felhasználók által megadott adatok kezelése és annak célja:
– a fotós szolgáltatás árajánlatának kiadásához bekért személyes adatok: név, email cím, telefonszám,
– a fotós szolgáltatás teljesítéséhez és a szerződés megkötéséhez szükséges adatok: név, email cím, telefonszám, lakcím és/vagy számlázási cím, postázási cím, személyi igazolvány szám  

Weboldalon történő adatok megadására kizárólag a 16. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Felhasználó kizárólag saját személyes adatait adhatja meg Weboldalon. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat, azok valódiságát nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag, Felhasználó felel. Bármely Felhasználó e-mail címének, telefonszámának, egyéb adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. Amennyiben a Felhasználó nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő Felhasználó kötelessége a Felhasználó hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, vagy az adott Felhasználóval fennálló jogviszony fennállásának időtartama alatt, illetve annak megszűnését követően bizalmasan kezeli mindaddig, amíg Felhasználó az adatok mindennemű törlését írásban nem kéri, hozzájárulását vissza nem vonja.

A személyes adatok megismerésére Adatkezelő – egyben Adatfeldolgozó – a hatályos jogszabályok szerint jogosult.
Adatkezelő jogszabályi rendelkezés hiányában az adott Felhasználó hozzájárulásával adhatja át harmadik fél részére Felhasználó azonosítására alkalmas adatokat.

Cookie-k (sütik)
A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretnéd engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatod a böngésződ beállításaiban. Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben vagy egyáltalán nem használhatók. A cookie egy olyan fájl, amelyet a weboldalt kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra.

Információk tulajdon joga
Adatkezelő kijelenti, hogy a www.szikyfoto.hu weboldalt, az egyes aloldalakon látható információkat Adatkezelő birtokolja. A weboldal tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. A www.szikyfoto.hu oldalairól származó információk, fotók, cikkek engedély nélküli letöltése, árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése nem megengedett. Az írásokkal, képekkel kapcsolatos minden további jogomat, Sziky Péter. – mint Adatkezelő – fenntartom, és szükség esetén bírósági úton érvényesítem.

Felhasználónak jogában áll adatainak töröltetésére részben, vagy egészben, annak zároltatására indoklás nélkül személyazonosságának igazolásával. Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a kérelem felől. Az adatok zárolása esetén amennyiben a törlés sértené Felhasználó jogos érdekeit, a zárolt személyes adatok kizárólag addig kezelhetők, ameddig az adatkezelési cél fennáll.

A személyi adatok helyesbítéséről, a zárolásról, vagy a törlésről Adatkezelő Felhasználót, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatokat adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Amennyiben az Adatkezelő Felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem jogilag megalapozottan nem teljesíthető, Adatkezelő a kérelmet követő 30 napon belül írásban közli Felhasználóval annak ténybeli és jogi indokait,  a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségét.